Main Event
Dani:
1

Prvi žestok bad beat!

Nakon minraise akcija pre flopa u 3way potu, igrač sa BB pozicije se odlučuje na all-in na {9-Diamonds}{q-Diamonds}{6-Spades} flopu. Nakon podužeg razmišljanja, jedan od Hrvatskih igrača se odlučuje na fold (kasnije saznajemo da je imao dva asa u ruci), dok Italijanskii igrač sa cuttoff pozicije prati i pokazuje {9-Hearts}{6-Hearts}. Igrač koji je gurnuo all-in pokazuje 66.

Turn: {7-Clubs}

River: {9-Spades}