Main Event
Dani:
1

Ispao Paulo Palmieri

Ruku otvara Anton sa UTG pozicije 59k. Sa osme pozicije Dubravko Bagić pravi call dok Paulo Palmieri sa poslednje pozicije gura svoj all-in od oko 350k. Anton razmišlja i odlučuje se za call dok se Dubravko folduje

Paulo okreće {q-Spades}{a-Clubs}

Anton: {j-Diamonds}{j-Clubs}

Board: {8-Diamonds}{8-Hearts}{4-Clubs}{5-Clubs}{10-Diamonds}

Sada je Anton u posedu Monster Stack-a sa više od 2 miliona čipova, tj ubedljivi chip lider.