Main Event
Dani:
1234

Event Info

Players 73

Level

Level 25
Blinds 15,000 / 30,000
Ante 3,000

Nikola izbacuje Mattias-a

[user187480]

Mattias Bengjsson ide all-in sa CO pozicije i Nikola Kolega sa SB ga call-a. Showdown:
Mattias: {9-}{8-}
Nikola:{a-}{q-}
Flop:{q-}{2-}{10-}
Turn: {j-} daje skalu Mattias-u koji je sada u prednosti
Ali river {k-} daje skalu Nikoli koji se preznojio u trenutku.
Mattias ispada na 6. mestu i osvaja 4.552 eura.

  • Nikola Kolega
  • Mattias Bengjsson

Armando vs. Ante

[user134827]

U raisovanom potu pre flopa od strane Armanda, Varnica pravi call i dolazimo do flopa {10-}{5-}{k-}. Armando betuje, Varnica samo prati.

Turn: {j-} i Armando betuje, Varnica 3betuje što Armando samo calluje.

River: {j-} i Armando pravi bet od 127k, da bi nakon razmišljanja Ante Varnica gurnuo svoj all-in, a Armando instant folduje i pokazuje {j-}. Na opšte iznenadjenje, Ante takodje pokazuje jednu kartu - i to poslednjeg {j-} u špilu.

  • Ante Varnica
  • Armando S.
Level:
22
Blinds:
8,000/16,000
Ante:
1,000

Ante dobro čita

[user187480]

Krisztian Kanyo na boardu: {4-Diamonds}{5-Clubs}{2-Diamonds}{q-Diamonds} check-ira SB, Ante Varnica betuje 75k, Krisztian ide all-in i Ante posle 4 min. razmišljanja plaća. Showdown:
Kanyo:{4-Hearts}{a-Diamonds}
Ante:{a-Hearts}{a-Spades}
Na riveru se okreće {j-Hearts} i Ante sada ima preko 500k.

  • Ante Varnica
  • Krisztian Kanyo

Iiii imamo all-in!

[user134827]

Nakon dužeg perioda neaktivnosti, Mikhail Imamov Imamo je otišao all-in sa UTG+2, da bi ga Ante Varnica odmah ispratio. I karte se okreću...

Ante: {k-Diamonds}{k-Spades}
Mikhail: {k-Clubs}{k-Hearts}

Na talonu se pojavljuje {2-}{3-}{4-}{7-}{6-} rainbow i igrači splituju pot.

  • Mikhail Imamov
  • Ante Varnica