Main Event
Dani:
1234

Event Info

Players 73

Level

Level 25
Blinds 15,000 / 30,000
Ante 3,000

Split u splitu

[user134827]

Ovakva akcija na početku Dana 4 obećava, a ostaje da vidimo hoće se igra nastaviti u ovom smeru.

Patrick Hirtzer se odlučio za all-in pre flopa, da bi ga Marko Dominicovic ispratio.

Patrick: {a-}{9-}
Marko: {k-}{a-}

Board: {2-}{2-}{j-}{j-}{6-} i igrači splituju pot...

  • Marko Dominicovic
Level:
20
Blinds:
5,000/10,000
Ante:
500
Main Event
Dan 4 Start