Main Event
Dani:
1234

Vinko nažalost eliminisan

[user184375]

I pored našeg velikog navijanja Smoklović Vinko (Nane) je upravo eliminisan.
Nane gura sve čipove na sredinu stola i David Almstron ga plaća
Vinko okreće AQs a David AK
Na boardu {2-}{2-}{4-}{7-}{8-} ne izlazi ništa bitno i Nane je eliminisan

Smoklovic Vinko