Main Event
Dani:
1234

Armando Serdarusic se duplira kroz Christer Lagerstrom-a

[user134827]

Došlo je do all-in akcije pre flopa, kada je Christer Lagerstrom sa {k-}{9-} ispratio Armando Serdarusica koji je držao {a-}{k-}.

Neko dobacuje "Bravo, bravo", da bi Varnica naveo "Čekaj, reci bravo kad se završi ruka."

Medjutim, talon {10-}{8-}{j-}{k-}{5-} je prilično bezopasan i Armando se duplira na 800,000 , a potom dobija čestitke od Antea Varnice.

  • Armando S.