Main Event
Dani:
1234

Shuffle up and deal!

[user134827] • Level 7: 250-500, 50 ante

Direktor turnira je upravo objavio početak Dana 2, a prva ruka je upravo u toku. Prosečan stack je 66,363, a blajndovi su 250-500 sa obaveznim ulogom od 50.

Tagovi: pocetak Dan 2