Main Event
Dani:
1234

Poslednje tri ruke

[user134827] • Level 13: 1,000-2,000, 200 ante

Direktor turnira je upravo objavio da će se odigrati još 3 ruke nakon čega je Dan 2 završen. U igri je još 26 igrača, a prosečan stack je 140,384.