Main Event
Dani:
1234

Kratka pauza

[user134827] • Level 25: 15,000-30,000, 3,000 ante

Igrači su zatražili petominutnu pauzu, a imali smo prilike da popričamo sa Nikolom Kolegom. Kolega tvrdi da je u ruci gde je napravio zadivljujući call bio 95% siguran da je bolji, jer je stavio protivnika na flush draw sa kartama kao što su recimo {a-Diamonds}{j-Diamonds}. Nikoladalje navodi da njegov protivnik u takvoj situaciji ima ili nuts ili air, tako da se ipak odlučio za call. Još jedna pohvala za Kolegu!