Main Event
Dani:
1

Sonja Kovač novi čip lider

Sonja Kovač u dve ruke eliminirala predjašnju čip liderku Ankicu Vukić!