Main Event
Dani:
1

Sonja Kovač odnela turnir

Sonja Kovač je u roku od samo 4 minuta uspela da eliminiše protivnicu Jelenu Kovač i time osvojila €1.321! Čestitamo!