Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Ilija Mićić eliminisao Veselina Vujića

[user187500] • Level 3: 75-150, 0 ante

Veselin Vujić je eliminisan na 116. mestu od strane Ilije Mićića

Ruka se odigrala na sledeći način:
Čipovi su završili u sredini na turnu na tabli: {9-Spades}{j-Hearts}{a-Clubs} {q-Spades}

Vujić : {9-Hearts}{10-Hearts}

Mićić : {a-Diamonds}{j-Clubs}

River {2-Clubs} ne pomaže Veselinu i Ilija sa dva para nosi pot i izbacuje ga sa turnira

Tagovi: Ilija MićićVeselin Vujić