Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Kovač eliminisao Andreu Klasovića

[user134827] • Level 13: 600-1,200, 100 ante
Andrea Klasović

Andrea je kao short stack otvorio pot raisom i dolazimo do borbe u raisovima i all-in akcije u kojoj ga prati Kovač.

Andrea: {j-}{j-}
Kovač: {a-}{q-}

Board: {3-}{8-}{a-}{7-}{5-} i Andrea je primoran da napusti sto, dok je Kovač premešten za sto broj 10.

Tagovi: Andrea KlasovićDragan Kovačević