Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Nesreća za Djoleta

[user134827] • Level 18: 2,500-5,000, 500 ante
Djordje Jovanović

Djole sa UTG pravi raise i svi folduju do CO na kome sedi Vlado Banićević koji ide all-in i Djordje ga prati.

Showdown
Djordje Jovanović: {a-Hearts}{a-Spades}
Vlado Banićević: {q-Spades}{9-Spades}

Board: {7-Clubs}{5-Spades}{6-Diamonds}{4-Hearts}{3-Spades} i igrači splituju pot!

Tagovi: Vlado BanićevićDjordje Jovanović