Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Spasosni double up za Jovanovića

[user134827] • Level 18: 2,500-5,000, 500 ante
Mišo Sarić

Sa kasne pozicije Vlado Banićević otvara pot raisom od 11,000 , dok sa button-a Jovanović gura svoj all-in od 123,000. Na BB dobija instant call Miše Sarića. Vlado folduje.

Showdown
Mišo Sarić: {k-Hearts}{k-Spades}
Djordje Jovanović: {q-Clubs}{q-Diamonds}

Djole već ustaje uz komentar "E nek si me ti i dokrajčio".

Board: {j-Diamonds}{6-Hearts}{4-Diamonds}{q-Hearts}{10-Diamonds}

Djordje dobija spasonosnu treću damu na turnu i duplira se, pa je sada na 255,000!

Tagovi: Djordje JovanovićMišo Sarić