Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Jovanović gubi "masnu" ruku

[user134827] • Level 19: 3,000-6,000, 500 ante
Djordje Jovanović

Sa CO Djordje otvara pot raisom od 15,500 i sa BB calla Milanović Miloš.

Na flopu izlazi {9-Diamonds}{7-Hearts}{k-Spades} i Milanović checkira, a isto radi i Jovanović

Turn: {4-Hearts} i Milanović ispaljuje 25k na sredinu stola. Djordje prati.

River donosi {5-Clubs} i ovog puta Milanović ispaljuje 47,000. Djordje je čekao do poslednje sekunde pošto mu je diler dao tajm, i ipak calluje. Milanović okreće {9-}{7-} za dva para, a Djordje muckuje svoju ruku.

Djordje je sada pao na oko 240,000.

Tagovi: Djordje JovanovićMiloš Milanović