Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Double up za Djordja Jovanovića!

[user134827] • Level 20: 4,000-8,000, 1,000 ante

Sa srednje pozicije pot je otvorio Brajović Miloš sa 19,000. Sa SB Djordje pravi samo call.

Flop: {9-Hearts}{8-Hearts}{10-Clubs} Djordje checkira, kao i Miloš

Turn: {3-Clubs} i ovog puta Djordje betuje 33,000, a Miloš prati.

River: {10-Hearts} koja daje moguć flush i straight draw

Djordje gura svoj all-in od preostalih 169,500. Posle dužeg razmišljanja, Brajović calluje.

Brajović: {j-Spades}{10-Diamonds}
Jovanović: {9-Spades}{9-Clubs}

Djordje je sada na 455,000.

Tagovi: Djordje JovanovićMiloš Brajović