Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Lepa igra od strane Milanovića

[user134827] • Level 22: 6,000-12,000, 1,000 ante

Sa CO pot je otvorio Škorić minimalnim raisom od 24,000 i prate ga Jovanović sa button-a i Milanović sa SB.

Na boardu {2-Clubs}{8-Hearts}{8-Clubs}{q-Spades} dolazimo do akcije gde Škorić betuje 50,000 i Djordje folduje, dok Milanović calluje sa small blind-a.

River: {j-Diamonds} Milanović check, Škorić ulaže 75,000 što Milanović calluje i Škorić odmah potom muckuje karte! Milanović okreće {j-Clubs}{k-Diamonds}.

Tagovi: Djordje JovanovićDušan ŠkorićMiloš Milanović