Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Šarčević povećava stack

[user134827] • Level 23: 7,500-15,000, 1,500 ante
Milovan Šarčević

Nakon što je Milanović sa SB doplatio i Šarčević checkirao, otvara se flop {q-Clubs}{k-Spades}{j-Spades} , pa Šare betuje 17,000 i Miloš Milanović sa ga prati. Nakon {q-Spades} na turnu Šarčević ulaže 35,000 i Miloš prati, a posle {j-Clubs} na riveru igrači checkiraju, Šare pokazuje {k-}{j-} dok Miloš baca karte u muck.

Tagovi: Miloš MilanovićMilovan Šarčević