Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Posle dužeg vremena tri igrača u ruci

[user134827] • Level 23: 7,500-15,000, 1,500 ante

Škorić se odlučio za bet sa button pozicije u vrednosti od 40,000 da bi Djordje sa SB ispratio, što čini i Milanović na big blind poziciji.

Flop donosi {6-Clubs}{10-Spades}{9-Clubs} i svi checkiraju

Turn: {4-Diamonds} Milanović betuje 55,500 i stiže call od Škorića, a Djole folduje.

River: {10-Hearts} check/check

Milanović okreće {7-}{9-}, a Škorić {a-}{9-}

Tagovi: Djordje JovanovićDušan ŠkorićMiloš Milanović