Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Još jedno dupliranje za Ružu

[user134827] • Level 26: 15,000-30,000, 3,000 ante

Posle flopa {k-}{j-Diamonds}{8-Diamonds} Ruža vuče all-in i dobija call Milanovića.

Showdown
Milanović pokazuje {2-Diamonds}{4-Diamonds} za flush draw
Ruža okreće {k-Diamonds}{7-Hearts}

Silazi {3-Hearts} na turnu i {9-Hearts} na riveru.

Ruža double up koji je sada na milion čipova, a Milanović na 1,300,000.

Tagovi: RužaMilanović