Main Event Danube Poker Masters
Dani:
123

Event Info

Buy-in €500
Prize Pool €53,000
Players 106

Posle pauze Milanović otvara najbolje

[user184375]
Pantelic, Milanovic
Pantelic, Milanovic

Sa button-a je betom otvorio Pantelić a sa SB ga prati Milanović. Posle flopa {2-Diamonds}{j-Clubs}{a-Diamonds} Milanović check-ira a Pantelić ispaljuje 40 000 što Milanović prati.
Turn {9-Diamonds}
Checkiraju obojica dok posle rivera {3-Clubs} Milanović ispaljuje 53k a Pantelić teškog srca call-a.
Milanović okreće: {a-Spades}{4-Clubs}
Pantelić {k-Spades}{k-Clubs}

Tagovi: MilanovicPantelic

Igra se nastavlja ...

[user184375]

Igra se nastavila pauza se završila, doduše samo sa dva igrača izgleda da se Marko Pantelić negde izgubio, ali odmah nakon stiže.. Čekamo akciju

Nakon ruke dana dolazimo do calla dana - HERO CALL

[user184375]

Na sredini stola bilo jeć oko 200 000 kada je na board-u {2-Spades}{j-Hearts}{4-Hearts}{4-Spades}{j-Clubs} Pantelić ispalio 162 000 a Jojić je odmeravao svoj stack i bio svestan da mu sledi odluka za opstanak na turniru. Napravio je dobru procenu i pravi neverovatan call.
Jojić {k-Clubs}{q-Clubs}
Pantelić {5-Clubs}{3-Clubs}
Pantelić je pozdravio potez dok je Jojić ovim prešao iz short-stacka u ravnopravnog protivnika sa stack-om od 530 000.

Jojić Jovan i Pantelić MarkoJojić Jovan i Pantelić Marko

Ruka DANA - eliminisan Vladan Šakić na 4. mestu - 503 000 rsd

[user184375]

Akcija: Otvorio je MIanović Miloš sa UTG pozicije sa min. raise-om a sa SB ga je predigao pantelić do 67k da bi akcija došla do BB na kom je sedeo Vladan Šakić koji prevlači do 139k. Milanović gura svoj all-in a Pantelić traži da se izbroje žetoni...
Posle dužeg razmišljanja Pantelić odlučuje da folduje a Šakić govori: "ja ću te platiti"
Showdown:
Šakić {j-Hearts}{j-Clubs}
Milanović: {q-Spades}{q-Diamonds}
Board: {j-Spades}{q-Clubs}{10-Clubs}{9-Spades} {6-Diamonds} jači set dama pobedjuje a Pantelić ustaje, drži se za glavu i kaže da je bacio {10-}{10-}

POGLEDAJTE VIDEO Intervjue OVDE

Vladan Šakić