Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

Prvi eliminisan igrač iz Srbije - Slobodan "Ruža" Ružičić

[user134827] • Level 2: 50-100, 0 ante
Slobodan Ružičić

Već na drugom nivou Dana 1b se moramo oprostiti od jednog domaćeg igrača. U pitanju je Slobodan Ružičić iz Srbije,a on je i ujedno prvi eliminisani igrač iz Srbije na Danu 1b. U ruci u kojoj je u potu otprilike bilo 15,000 u čipovima, Michal Kadziela iz Poljske je otišao all-in na {7-Clubs}{5-Spades}{3-Spades}{8-Spades} talonu. Ruža se razmišljao i na kraju ispratio sa {10-Clubs}{10-Spades}, da bi Poljak pokazao {a-Hearts}{a-Diamonds}. Na riveru dolazi {7-Diamonds} i Slobodan Ruža Ružičić ispada sa turnira.

Tagovi: Michal KadzielaSlobodan Ružičić