Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:
1a1b23

Dani Bavec ispod 10k u čipovima

[user134827] • Level 6: 150-300, 25 ante

Dani je raisovao na 800 pre flopa i dobio je dva pratioca. Posle {5-}{4-Diamonds}{q-Diamonds} na flopu, Dani je ispalio c-bet od 2,000 i oba igrača odlučuje da naprave call. Turn donosi {5-} i sva trojica checkiraju. Nakon {6-} na riveru, Dani calluje bet u vrednosti od 4,200, ali ubrzo baca karte u muck jer protivnik pokazuje {5-Diamonds}{4-Diamonds}. Dani je sada na oko 9,000 u čipovima.

Tagovi: Dani Bavec