Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Čip lider na 470,000

[user134827] • Level 18: 3,000-6,000, 500 ante

Čip lider iz Bugarske, Visraeliyan Petleshkov se našao u ruci sa Rumunom Danielom Todorovim.

Na {q-Hearts}{k-Clubs}{9-Hearts}{6-Clubs}{8-Clubs}boardu, Todorov je na riveru ispalio bet u veličini pota, što je gotovo pola njegovog stacka - 50,000. Petleshkov je zatim gurnuo sve čipove u sredinu, tako da je Rumun morao da plati dodatnih 60,000 Nakon dužeg razmišljanja Daniel folduje, a Petleshkov povećava svoj čip lid.

Tagovi: Visraeliyan PetleshkovDanielTodorov