Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Jure odneo pot sa 2 7

[user134827] • Level 19: 4,000-8,000, 500 ante
Jure Vodeb

Italijan Franco Recchia je na 4000/8000 blajndovima napravio raise sa buttona od 16,000. Jure Vodeb je sa BB podigao ulog na 38,000 i Italijan prati.

Flop: {2-Diamonds}{3-Spades}{10-Clubs} i Jure ispaljuje bet od 40,000. Nakon kraćeg razmišljanja, Italijan folduje i Jure nosi solidan pot. PokerNews ekipa je imala priliku da vidi Juretovu ruku - {2-Clubs}{7-Diamonds}!

Tagovi: Jure VodebFranco Recchia