Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Jovanović se opet duplira!

[user184375] • Level 20: 5,000-10,000, 1,000 ante
Djordje Jovanović

Jovanovic raise-uje 25k sa SB Jure Vodeb ide all-in, Jovanović okreće {a-Spades}{6-Spades} Jure {q-Clubs}{5-Spades}

Board izlazi:{4-Spades}{q-Diamonds}{a-Clubs}{6-Hearts}{5-Hearts}
Što duplira stack Jovanovića i sada je na 280 000

IDEMO!!!

Tagovi: Jovanović Djordje