Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Stanje u čipovima

[user134827] • Level 25: 15,000-30,000, 3,000 ante

Kao što možemo videti, Todorov je u znatnoj prednosti u čipovima:

1TODOROV PLAMEN ZHIVKOV2,000,000
2RODRIGUEZ DIEGUEZ1,100,000

Tagovi: chip count