Eureka Poker Tour Nova Gorica Main Event
Dani:

Dogovor za podelu nagradnog fonda

[user134827] • Level 27: 25,000-50,000, 5,000 ante

Došlo je do pauze u igri tokom koje su se preostala dva igrača dogovorila da podele novac za prvo i drugo mesto. Detalji dogovora će ostati medju igračima, ali se igra nastavlja za titulu i bonus novac!