Eureka Poker Tour Zagreb
Dani:
Eureka Poker Tour Zagreb
Dan 2 Kraj

Tomas Muraska izbačen na 12. mestu ( €2,950 )

[user134827] • Level 18: 3,000-6,000, 500 ante

U poslednjoj ruci Dana 2, Vasileios Chantzaras je otvorio pot raisom od 17,000 da bi Carsten Luxig 3-betovao na 44,400 i potom Tomas Muraska ide all-in sa preostalih 129,500.

Chantzara odmah folduje, da bi Luxig jako dugo razmišljao i potom pitao za tačan broj čipova protivnika, kako bi u glavi izračunao odds za call. Na kraju ipak prati sa {a-Clubs}{q-Clubs}, dok Muraska otvara dva žandara.

Board {a-Spades}{q-Hearts}{6-Clubs}{9-Spades}{q-Hearts} daje Luxig-u fullhouse i Maruska napušta turnir bogatiji za €2,950.

Nakon deset nivoa igre, eliminisan je 71 igrač i igra se nastavlja sutra na finalnom Danu 3 Eureka Poker Tour-a u Zagrebu!

Tagovi: Vasileios ChantzarasCarsten LuxigTomas Muraska

Martin Svub 15. mesto - €2,550

[user134827] • Level 18: 3,000-6,000, 500 ante

Martin Svub je izbačen sa turnira od neuništivog Vasileios Chantzaras-a. Nakon preflop borbe u raisovima, Chantzaras je otišao all-in sa {a-}{k-}, da bi ga Svub ispratio držeći {a-}{q-}. Board ne pomaže Svub-u koji napušta igru, dok Chantzaras sada ima 1,400,000 u čipovima - trećinu ukupnih čipova na turniru.

Tagovi: Vasileios ChantzarasMartin Svubeliminacija

Još jedan nivo

[user134827] • Level 18: 3,000-6,000, 500 ante

Organizatori su odlučili da će se večeras odigrati još jedan nivo. Instinkti mi govore da će se igra završiti sa 11 ili 12 preostalih igrača...

Otkrivena ruka ostala mrtva

[user134827] • Level 18: 3,000-6,000, 500 ante

Direktor turnira Thomas Lamatsch je morao da napravi odluku. Nakon što je Richard Bodis napravio raise od 16,000, Alexandru Mitrus je 3-betovao na 43,000 da bi Bodis rekao nešto u stilu "Dobar bet". Mitrus je mislio da je Bodis muckovao karte i okrenuo svoje ručne dame.

Lamatsch je pozvan za sto kako bi odredio kome pripada pot, da bi srećnik dobitnik bio Bodis, ali je Mitrus ipak dobio nazad svoj raise, a 16,000 je otišlo u ruke Bodis-a

Tagovi: Thomas LamatschRichard BodisAlexandru Mitrus