Mega Poker Series Croatia Main Event
Dani:
1A1B234

Ruka Shirish Vs Marko Ilicic - Indijac opet bez sreće

[user184375]

Shirish Jajodia je prešao ceo put od Indije do Hrvatske za četvrtu instalaciju Mega Poker Serije i kvalifikovao se online za ovaj event, medjutim on je eliminisan na Dan 1A i odlučio je da danas ponovo udje u igru. Uhvatili smo akciju na flopu kada se našao u ruci sa Markom Ilićićem, obojica su skočila od stola suočavajući se sa dve misterije:

Imali smo all-in i call na flopu {5-Diamonds}{10-Spades}{6-Diamonds}

Marko Ilicic: {10-Diamonds}{6-Spades}

Shirish Jajodia: {j-Hearts}{j-Spades}

Board je doneo {9-Hearts} na turnu i {10-Spades} na riveru i igrač iz Indije je morao da prebaci 43,050 čipova Marku na blindovima 100-200. Kako je pot postao toliko velik i zašto je Ilicic imao samo 60% svog početnog steka iza sebe?

teško je imati uvid u sve detalje sa ovim brojem igrača...

  • Shirish Jajodia