Mega Poker Series Croatia Main Event
Dani:
1A1B234

Team Pro Koen de Visscher izleće na Nivou 6

[user184375]

Blindovi su skočili na 500-1,000 / Ante 100 i čim je promenjen nivo Koen de Visscher je izgubio svoj 40BB stek dok je Carlos Lopes otkrio novu postavku stola. Na turnu od {8-Hearts}{3-Spades}{7-Hearts} on betuje 6,500 čipova i imao je utisak, kako kaže, o svom protivniku da je "slučajno" raise-ao do 13K. Sa ovim u mislima, i njegovih 30k iza sebe, ide all-in sa {2-Clubs}{2-Diamonds} za donji set saom da bi naišao pravo na džepne sedmice za jači set na turnu. River ne donosi ništa...

  • Koen de Visscher