Mega Poker Series Croatia Main Event
Dani:
1A1B234

Marko Miković In The Game

[user184375]

Marko Miković je strpljivo čekao svoj momenat.... Ko čeka dočeka!

Marko Miković je uspeo da pretvori svojih 45k u 125k nakon što se prvo duplirao sa {a-Spades}{k-Clubs} protiv {a-}{q-} nakon što su svi čipovi otišli na sredinu stola na Turnu {5-Spades}{8-Diamonds}{a-Hearts}{3-Clubs} i {4-Hearts} na Riveru ne donosi nikakva neželjena iznenadjenja. Tu je popravio stek na ~95k da bi ubrzo potom trijumfovao u još dve manje ruke i sada mu je stek na 125k.

  • Marko Miković
  • Marko Miković
  • Marko Miković