Mega Poker Series Croatia Main Event
Dani:
1A1B234

Još četiri ruke će se odigrati i kraj Dan 1

[user184375]

Direktor turnira je upravo najavio da će se odigrati još četiri ruke i Dan 1 je zvanično završen.
Za sada, u igri je još 117 igrača od početnih 183 a da li će se nešto promeniti u četiri ruke to je pitanje...

Finalni chip count igrača će stići nešto kasnije ali što pre bude bilo moguće.

Marko Miković je pokušao da se duplira, kako je i sam izjavio da ima za cilj, i od svog finog steka od 125 sa AK uleće u all-in protiv raketa (AA) koje je imao short-stek igrač u preflopu. Kako na boardu ne stiže nikakvo čudo za pomoć stek mu je oštećen i pao je na ~79k. Što se mora nije teško a sutra je novi dan!

Dražen Kapusta je na oko 150k ali deluje nezadovoljan, iako završava zadovoljavajuće. Nezadovoljan je svojom igrom u jednoj ruci koja mu je sa 200k oštetila stek ali finiš današnjeg dana mu nikako nije loš.

Mario Zeljko završava kratak, kako je tekao dan dobro je i preživeo sa obzirom da je baš imao loš talas, ali nikada se ne zna šta sledi..

Slledi prebrojavanje čipova i pakovanje... a sutra se vidimo u akciji od 15h na Dan 2, kada će se sastaviti polje sa Dan 1a i Dan b na istom mestu uz istu zabavu iliti posao ;)

  • Alija Filipović
  • Daniel Kowalski
  • Dražen Kapusta
  • Fedja Čaušević
  • Fedja Čaušević
  • Ivan Kruljac
  • Vesko Gardašević
  • Vinko Smokrović