Main Event
Dani:

Igra se Bubble pozicija za finalni sto!

ljubens • Level 22: 20,000-40,000, 5,000 ante

U igri je ostalo još 10 igrača, bilo je akcije i presipanja žetona, kao i nekih preokreta.

[Removed:185] izgubio je veliki pot od preko 1,5 milion kada je isplatio bet protivnika od 600k posle rivera na boardu {j-Diamonds}{q-Spades}{a-Hearts}{2-Spades}{10-Spades} protivnik je okrenuo {k-Spades}{q-Diamonds} za kentu dok je Vinko imao {a-}{q-} za dva para sa flopa.

Posle ove ruke Vinko je na 900k

Danilo je na preko 2 miliona

Ilija Marović je na snimanom stolu i drži se dobro, ima 1,5 miliona