Main Event
Dani:

[Removed:185] OUT!

ljubens • Level 22: 20,000-40,000, 5,000 ante

Posle fatalne ruke u kojoj je izgubio blizu milion čipova, Vinko se našao u all inu sa {a-}{q-} protiv {a-}{j-} na boardu {a-Hearts}{3-Hearts}{8-Hearts}{7-Spades}{j-Clubs} i posle nesrećnog rivera po njega pao je na svega 100k.

Posle toga imao je jedan duble up, ali je potom naleteo na Sašu Boškovića, all in bio je preflopa:

Saša {9-}{9-}
Vinko {a-Clubs}{2-Clubs}
Board {j-Clubs}{4-Diamonds}{6-Hearts}{7-Spades}{8-Diamonds} eliminisao je Smokrovića koji je veliku većinu dana bio čip lider, "that's poker"!

Vinko je za 11. mesto dobio nagradu od €2,400