Main Event
Dani:
1A1B2

Event Info

Prize Pool €78,500
Players 270
Preostalo igrača 1
Average stack 8,100,000
Ukupno čipova 8,100,000
Main Event
Dan 2 Kraj

Marko Martinković Odnosi Pot od preko 2 miliona

[user184375]

Marko otvara ruku betom do 130k a Kraljević 3betuje do oko 300k na čega Mare 4betuje do 750k i Kraljević posle kraćeg razmišljanja call-a i gledamo flop {7-Hearts}{2-Spades}{a-Diamonds}
Marko zatim nastavlja do 550k i Igor call-a
Turn {3-Diamonds} posle čega obojica checkiraju i na riveru pada {7-Diamonds} i opet sledi check check

Marko Martinković okreće {8-Hearts}{3-Clubs} a Kraljević se premišlja i ipak pokazuje karte{k-Hearts}{2-Hearts}.
Kraljević je ovde značajno oštećen za oko 2.3M

  • Martinković VS Kraljević HU

Rakić Stefan OUT na 3. Mestu

[user184375]
Stefan Rakić
Stefan Rakić

Rakić je u preflop akciji gurnuo svoj stack all-in od oko 600k sa {a-}{q-} i plaća ga Marko {4-}{4-}.
Izlazi na boardu {k-}{5-}{8-}{j-}{3-} i time je Rakić eliminisan na 3. mestu respektivno! Čestitamo

Sa ovim rezultatom Rakić markira spektakularan povratak na poker scenu!

Tagovi: Stefan Rakić

Kraljević se Duplirao Preko Čarapića - i Eliminacija

[user184375]
Duško Čarapić
Duško Čarapić

U akciju smo stigli posle turna kada Kraljević gura all-in sa {a-Clubs}{4-Clubs} a Čarapić ga plaća sa {8-Hearts}{6-Hearts} a izašao je board {3-}{9-}{5-}{6-}{a-} što Čarapića ostavlja sa short stackom da bi već u sledećoj ruci gurnuo all-in što Martinković prati i eliminiše ga na 4. Mestu za €6700

Igra se nastavlja 3handed na blindovima 25k/50k i Ante od 5k.

U igri su ostali Marko Martinković, Stefan Rakić, Igor Kraljević!

Tagovi: Duško Čarapić