Main Event
Dani:
1A1B2

Lep pot za Darka Ugarkovića

[user184375]
Darko Ugarković

UTG raise/a do 800 na blindovima od 400 i dobija četiri call-era, da bi igrač sa CO Darko Ugarković raise-a do 3000 i svi se foldaju do pozicije highjack Mladen Sinožić i on plaća.
Otvara se flop {j-Hearts}{10-Spades}{6-Clubs} posle čega Mladen check-ira a Darko beta do 5k i Mladen plaća.
Turn {6-Hearts} posle čega Mladen ponovo checkira i Darko raise-uje do 8.5k a Mladen nakon kraćeg razmišljanja folda karte a Darko pokazuje {9-}{9-} i odnosi pot.

Darko trenutno ima oko 60.000 čipova
Od ukupno 136 ulaza danas, još 116 igrača je u igri.

Tagovi: Darko UgarkovićDan 1bAdria Poker Tour