Balkan Texas Poker Tour Banja Luka
Dani:

Nenad Rauš OUT!

ljubens
Nanad Rauš

Kao short stack Nenad Rauš je stavio svojih poslednjih 7,500 posle otvaranja sa UTG od Antunović Dušana, dvojica ostaju u ruci i karte se okreću:

Nenad {8-}{8-}
Dušan {a-Hearts}{k-Diamonds}
Board {6-Spades}{k-}{9-Spades}{2-Diamonds}{2-Spades} eliminiše Nenada dok je sada Antunović solidno izgradio svoj stack u poslednjem Levelu i sada je na 195k