Balkan Texas Poker Tour Banja Luka
Dani:

Ankica Vukušić OUT

ljubens
Ankica Vukušić

U 3-way potu posle flopa {8-}{9-}{j-} Ankica Vukušić radi check-raise all in beta Cvetkovića, a ovaj je snap call. Pre toga Goran Maletić je izašao iz ruke.

Ankica {8-}{8-}
Andrija {j-}{j-} za jači set sa flopa
Tur i river ništa nisu promenili i Andrija je na 240k, dok je Ankica eliminisana