Balkan Texas Poker Tour Banja Luka
Dani:

Hrvoje Čupić Double Up!

ljubens
Hrvoje Čupić

U all inu preflopa, Čupića je ispaltio Marko Topić, showdown:

Marko {a-Spades}{k-Spades}
Hrvoje {a-Hearts}{8-Hearts}
Board {8-Diamonds}{8-Clubs}{k-Hearts}{6-Diamonds}{2-Clubs} bio je naklonjen Panteliji koji je sada na 220k