Balkan Texas Poker Tour Banja Luka
Dani:

Andrej Erić 12. mesto

ljubens
Andrej Erić

Andrej je ispao a do koga drugog nego svog prijatelja Maria Manićanina sa kojim je danas imao četiri all ina. Ovoga puta Mario je otvorio sa {k-Hearts}{k-Diamonds} a all in je bio sa {a-}{k-} Andrej Erić, Mario je call

Board je bio {3-}{8-}{10-}{5-}{6-} i eliminisao je Erića koji je pružio ruku svom egzekutoru i prijatelju Mariu.