Balkan Texas Main Event
Dani:
1a1b2

Matić Antonio odnosi 4-way pot

ljubens

Četiri igrača stavili su po 6,850 u pot na flopu {a-Diamonds}{8-Spades}{7-Diamonds}, jedan od njih bio je u all inu, turn je {4-Hearts} koji Antonijo liduje sa 11,000 i dobija jedan call, dok četvrti igrač izlazi iz ruke. River je {j-Hearts} i odmereno Antonio Marić opet betuje ovoga puta za 5,000 što je bilo puto za protivnika koji nije spojio svoj draw.

Antonio Marić je na oko 45,000