Balkan Texas Main Event
Dani:
1a1b2

To! Jes! a imaš full...

ljubens
Igor Janković

Igor je našao svoje ručne dame i radio je re-shove na all in short stacka

Igor {q-}{q-}
protivnik {a-}{10-}
Board je doneo {k-}{3-}{q-}{3-}{j-} već u prozoru set dama za Igora, a protivnik je na riveru spojio svoju skalu i nije za trenutak video full house Jankovića, i rekao je "to, jes, a imaš full...."

POSTAVI KOMENTAR NA FORUMU