Main Event
Dani:

Marko Miković OUT!

KrleNs
Marko Miković

Marko Miković je ispao kada je akcija počela od igrača koji je open-ovao sa MP, igrač iza call, HJ call i Marko sa BTN gura all in, MP fold, igrač iza call, HJ fold.

Show Down:

Miković: {a-Spades}{q-Hearts}
Protivnik: {j-Hearts}{j-Spades}

Do rivera ne silazi ni jedan out za Marka i on je sa tom rukom eliminisan sa turnira!

Ruku pre toga Marko je imao situaciju u kojoj je bio apsolutan ali na kraju je splitovao pot od 130k, kada je na Flopu: {a-Spades}{k-Hearts}{7-Clubs} 3 bet shov-nuo, a protivnik ga call-ovao sa {a-Clubs}{3-Hearts}. Marko je takodje u toj ruci imao {a-Diamonds}{q-Spades}! Turn izlazi {7-Hearts} koja uparuje tablu i river {10-Clubs}. Koliko jedna ruka može da utiče na ceo tok turnira upravo je ovo dokaz!