WPPS Main Event
Dani:

Event Info

Players 126

Mustafa Biz double up

KrleNs
Mustafa Biz
Mustafa Biz

Fold je stigao do SB na kom je Bryskin koji gura allin, Mustafa koji je imao 157k sa BB call-uje.

SHOWDOWN:

Mustafa Biz: {a-Hearts}{k-Spades}
Bryskin: {9-Diamonds}{8-Hearts}

BOARD: {5-Hearts}{4-Clubs}{10-Clubs}{7-Diamonds}{10-Diamonds}

Mustafa se duplira i sada je na 310k.

Kovtunov Gleb OUT na 6. mestu

KrleNs
Kovtunov Gleb
Kovtunov Gleb

Anton open sa HJ 40k, svi fold do Gleb-a koji sa BB call-uje.

FLOP: {8-Diamonds}{7-Spades}{6-Spades} Gleb check, Anton cbet 40k, Gleb all in 400k, Anton snap call.

SHOWDOWN:

Gleb: {a-Hearts}{8-Diamonds}
Anton: {6-Clubs}{7-Clubs}

TURN: {7-Hearts} RIVER:{7-Diamonds}

Anton sa pokerom eliminiše Gleb-a na 6. mestu za nagradu od €6200.

Online grinders...

KrleNs

Kovtunov "psyhoagromor" Gleb ima preko 500k profita na pokerstars-u prema sharscope-u i preko 2M isplate na pocketfives-u..

Sulymka "KorW1n22" Anton je u profitu 316k prema sharskscope-u na pokerstars-u..

  • Sulymka "KorW1n22" Anton
  • Kovtunov "psyhoagromor" Gleb

Update

KrleNs

U toku je blind level 23 10.000/20.000 ante 3.000 u igri još 6 igrača, average stack je 630.000.

Belyakov Alexey OUT na 7. mestu

KrleNs
Belyakov Alexey
Belyakov Alexey

UTG open 40k, fold do BB na kom je Alexey koji gura all in od 150k, Sheptitskiy sa UTG call.

SHOWDOWN:

Sheptitskiy: {q-Hearts}{q-Clubs}
Alexey: {a-Diamonds}{j-Clubs}

BOARD: {6-Clubs}{4-Hearts}{2-Diamonds}{10-Spades}{5-Diamonds}

Alexey je out na 7. mestu za nagradu od €4450.

Leonidov Evgeniy 8.mesto

KrleNs
Leonidov Evgeniy
Leonidov Evgeniy

Sheptitskiy sa MP open 25k, Leonidov sa HJ 3bet shove svi fold, Sheptitskiy call.

SHOWDOWN:

Sheptitskiy: {a-Hearts}{k-Clubs}
Leonidov: {a-Spades}{j-Clubs}

BOARD: {a-Diamonds}{7-Hearts}{7-Diamonds}{k-Hearts}{k-Spades}

Leonidov završava na 8. mestu za nagradu od €3.550

Marko Miković OUT na 9. mestu

KrleNs
Marko Miković
Marko Miković

Miković je sa MP open shove 150k, BTN na kom je Sheptitskiy call, svi ostali fold.

SHOWDOWN:

Marko: {a-Spades}{q-Clubs}
Sheptitskiy: {k-Diamonds}{k-Hearts}

FLOP: {10-Spades}{9-Clubs}{3-Diamonds}
TURN: {j-Clubs}
RIVER: {q-Hearts}

Marko ispada na 9. mestu za nagradu od €3.000.

Sulymka Anton double up

KrleNs
Sulymka Anton
Sulymka Anton

Anton sa UTG+1 open 22.000, Bryskin sa MP call, BTN call.

FLOP: {5-Hearts}{4-Diamonds}{2-Spades} UTG bet 30.000, HJ raise 76.000, BTN fold, UTG all in, HJ call.

SHOWDOWN:

Anton: {4-Hearts}{4-Clubs}
Bryskin:{k-Diamonds}{k-Spades}

TURN: {8-Spades}

RIVER: {q-Clubs}