WPPS Main Event
Dani:
1a1b23
WPPS Main Event
Dan 1b Kraj

Kraj dana 1b

KrleNs

Završen je dan 1b, imali smo ukupno 40/63 ulaza. Chip leader dana 1b je Vandyshev Alexey sa 106.625. Od igrača sa Balkana ostali su u igri Vlado Banićević, Ilija Aleksić, Ante Varnica, Marko Miković, Amar Begović, Slobodan Ružičić, Milan Rakić, Duško Jakovljević i Aleksandar Špadijer. Sutrašnji dan 2 počinje u 12h i late registration i re-enty su dozvoljeni do kraja 14-og blind levela!

Banićević na 104.000

KrleNs
Vlado Banićević
Vlado Banićević

Igrač sa UTG+1 open 1.100, CO call, Vlado sa BTN 3bet 3.000, UTG+1 fold, CO call

FLOP: {4-Clubs}{5-Clubs}{10-Clubs} CO check, Vlado bet 6.000, CO call

TURN: {7-Clubs} check, check

RIVER: {4-Hearts} CO bet 12.000, Vlado all in 35.000, CO call

Vlado okreće {10-Spades}{10-Clubs} za full i odlazi na 104.000

Ilija Aleksić vs. Ante Varnica

KrleNs
Ilija Aleksić
Ilija Aleksić

Igrač sa MP open 1.600, Ilija sa BTN 3bet 3.600, Ante Varnica call sa SB, MP call.

FLOP: {5-Hearts}{7-Diamonds}{3-Clubs} MP, check Ilija cbet 4.600, Ante call, MP fold

TURN: {k-Diamonds} Ante check, Ilija 8.500, Ante call

RIVER: {8-Hearts} check, check

SHOWDOWN:

Iija: {a-Spades}{k-Clubs}
Ante: {j-Clubs}{j-Diamonds}

Ilija odlazi na 60.000

Vlado Banovićević nosi veliku ruku

KrleNs

UTG open 1100, Banićević sa SB call.

FLOP: {3-Diamonds}{j-Diamonds}{5-Spades} Banićević bet 1.300, UTG raise 2.800, Banićević all in, UTG call.

TURN: {8-Clubs}

RIVER: {2-Diamonds}

SHOWDOWN:

Banićević: {3-Clubs}{5-Clubs}
Protivnik: {a-Diamonds}{k-Spades}

Banićević skoro duplira svoj stack i odlazi na 50.000

Mario Milošević OUT

KrleNs

Akcija je krenula od igrača sa UTG ko je open 1.100, Milošević sa MP 3bet 2.800, BTN 4bet 8.500, UTG call, Milošević gura preostalih 10.000 čipova igrač sa BTN gura svoj all in da izoluje Miloševića, a igrač sa UTG call.

SHOWDOWN:

Milošević: {j-Spades}{j-Hearts}
BTN: {k-Clubs}{k-Spades}
UTG: {a-Hearts}{a-Clubs}

BOARD: {10-Hearts}{6-Clubs}{2-Spades}{2-Clubs}{q-Clubs} i Milošević je out!

Pauza

KrleNs

Upravo počinje kraća pauza od 15 minuta!

Sledeći je blind level 7 250/500 ante 50 average 36.600 50/61 igrača.

Akcija je još uvek usporena, igrači čuvaju svoje stackove i većina akcija se završava pre rivera, nadamo se da će posle pauze da krene malo žustrija igra.

Imamo još dva levela igre do kraja dana 1b od naših igrača sa Balkana u igri su još Duško Jakovljević 37.900, Milan Rakić 32.625, Amar Begović 55.000, Marko Miković 42.000, Ante Varnica 35.000, Ružićić Slobodan 71.800, Aleksandar Špadijer 21.600, Mario Milošević 14.100, Ilija Aleksić 10.160

Vlado Banićević OUT

KrleNs

Uspeli smo da ispratimo akciju na flopu

FLOP: {3-Spades}{7-Spades}{5-Hearts} Banićević sa HJ bet 2.200, BB call.

TURN: {j-Spades} BB bet 3.800, Banićević gura svoj stack 10.500, BB call.

RIVER: {9-Diamonds}

Banićević: {5-Spades}{3-Diamonds}
Protivnik: {k-Spades}{q-Spades}

Banićević koristi pravo na re-entry i ponovo je za stolom.

Update

KrleNs

Trenutno startujemo sa blind levelom 6 200/400 ante 50 average 32.950; 51/56 igrača!