WPPS Main Event
Dani:
WPPS Main Event
Dan 2 Kraj

Kraj dana 2 WPPS Main Event-a

KrleNs

Završen je dan 2 WPPS Main Event-a, imali smo ukupno 12/126 ulaza. Chip leader dana je Ivan Bryskin sa 948.000 . Od igrača sa Balkana u igri su ostali Vlado Banićević 117.000, Marko Miković 185.000. Sutrašnji dan 2 počinje u 12h!

Dmitry Pokhabov 13. mesto

KrleNs
Pokhabov Dmitry
Pokhabov Dmitry

UTG+1 Pokhabov Dmitry open shove 73.000, MP Ivan Bryskin call, Vlado sa BB all in 74.000 Ivan call.

SHOWDOWN:

Vlado: {a-Spades}{q-Diamonds}
Bryskin: {a-Clubs}{q-Spades}
Dmitry: {k-Clubs}{j-Hearts}

BOARD: {9-Spades}{7-Hearts}{6-Clubs}{5-Spades}{a-Diamonds}

Bryskin i Vlado dele pot i izbacuju Dmitry-a na 13. mestu za €2150. Vlado je sada na 117.000

Update

KrleNs

Igra je mnogo usporila što je i očekivano jel smo sve bliži finalnom stolu, ostalo je nešto manje od 20 minuta igre do kraja dana 2! Marko Miković je na 227.000 a Vlado Banićević na 70.000 čipova. Nadamo se da će naša poslednja dva pretstavnika sa Balkana uspeti da se domognu za početak finalnog stola pa onda i titule WPPS-a!

Update

KrleNs

Upravo počinje blind level 18 3.000/6.000 ante 1000 ostalo je još 13/126 average stack je 290.769. Ovo je ujedno i poslednji level za danas.

Miković nosi ruku

KrleNs
Marko Miković
Marko Miković

Miković sa BTN open 10.500, BB call.

FLOP: {j-Diamonds}{k-Clubs}{a-Diamonds} BB check, Miković 12.000, BB call.

TURN: {7-Clubs} BB bet 30.000, Miković call.

RIVER: {5-Spades} BB bet 60.000, Miković call.

SHOWDOWN:

Miković:{j-Spades}{j-Hearts}
Protivnik:{k-Hearts}{7-Spades}

Ivan Karakchiev BUBBLE BOY!

KrleNs
Karakchiev Ivan
Karakchiev Ivan

Fold je stigao do Bryskin-a koji sa BTN open-uje 13.000, Karakchiev sa SB 3bet 31.000, Bryskin call.

FLOP: {4-Diamonds}{8-Spades}{6-Spades} Karakchiev cbet 25.000, Bryskin call

TURN: {9-Spades} Karakchiev bet 55.000, Bryskin all in, Karakchiev call.

SHOWDOWN:

Bryskin: {9-Hearts}{9-Diamonds}
Karakchiev: {j-Clubs}{j-Hearts}

RIVER: {6-Hearts} Bryskin sa full-om izbacuje Karakchiev-a na 16. mestu. Ostali igrači su ITM.

Aleksandar Špadijer out

KrleNs
Aleksandar Špadijer
Aleksandar Špadijer

MP open 11.000, Špadijer all in 67.000, MP call.

SHOWDOWN:

Špadijer: {a-Diamonds}{10-Diamonds}
Protivnik: {a-Hearts}{q-Spades}

BOARD: {4-Clubs}{7-Spades}{k-Spades}{2-Hearts}{8-Hearts}

Špadijerovom eliminacijom ulazimo u bubble fazu i kreće se sa igrom hand by hand.

Miković eliminiše igrača

KrleNs
Miković Marko
Miković Marko

Fold do Aristov-a koji sa HJ gura all in 37.000, Marko ga izoluje svoji all in-om sa CO. Svi ostali fold.

SHOWDOWN:

Marko: {a-Hearts}{k-Clubs}
Aristov: {q-Hearts}{j-Spades}

BOARD: {a-Spades}{7-Clubs}{10-Clubs}{3-Hearts}{j-Clubs}

Posle ove ruke Marko je na 180.000!