WPPS Main Event
Dani:
1a1b23

Ivan Karakchiev

KrleNs

Ivan je u oktobru 2014 godine završio na 3. mestu €550 RPT Main Event-a za nagradu od 26.070€, i na istoj seriji je osvojio 1. mesto na Lets's fly Event-u za 14.595€

Ivan Karakchiev