WPPS Main Event
Dani:
1a1b23

Vlado Banićević out!

KrleNs
Vlado Banićević

Igrač sa UTG open 700, UTG+1 call, Vlado sa BTN call.

FLOP:{3-Diamonds}{2-Clubs}{7-Hearts} UTG cbet 1.000, UTG+1 raise 3.000, Vlado call 3.000, UTG fold.

TURN:{7-Diamonds} UTG check, Vlado bet 6.000, UTG+1 raise 12.000, Vlado call.

RIVER:{a-Hearts} UTG+1 all in 35.000, Vlado call.

SHOWDOWN:

Vlado: {9-Clubs}{7-Spades}
Protivnik:{3-Clubs}{3-Hearts}

Vlado je ispao ali je iskoristio mogućnost re-entry-a i ponovo je za stolom.